Storråberget är den del av Hemsö fästning som visas under våra normala guidningar. Det är det tunga batteriet och det byggdes 1953-1957 och består av ett 15,2 cm batteri i dubbellavettage. De tre dubbelpjäsernas räckvidd var drygt 20 kilometer. I skalskyddet ingick tre luftvärnspjäser samt en omfattande utbyggnad av bland annat skyttevärn och granatkastarställningar.

Anläggningen rymmer en personalstyrka på 320 man och var då den byggdes tänkt att klara ett kärnvapenanfall samt kunna vara självförsörjande under 90 dagar. Således finns utrustning och utrymmen för detta, till exempel kök, matsalar, förråd, logement, vatten- och luftrening, dieselelverk, sjukvårdssal och rum för stabsfunktioner och eldledning.