Mellan två atombombssäkra stötvågsslussar finner man anläggningens hjärta; stabskorridoren. Korridoren rymmer det som en gång var batterichefens kontor; det vill säga högkvarteret för anläggningens högste chef. Här inne finns även ett instruktörsrum, där batterichefen och hans närmsta män kunde planera övningar för de värnpliktiga. Vidare ligger här också en telefonväxel samt kvartermästarens rum, där denne tog hand om de flesta administrativa uppgifter såsom exempelvis löneutbetalningar och permissioner.

Längre in i korridoren ligger eldledningscentralen; från vilken man siktar och skjuter med luftvärnsautomatkanonerna – de mindre kanoner som hade till uppgift att försvara anläggningen mot flygangrepp. Längst in i stabskorridoren finner man sambandcentralen, från vilken ett antal personer införskaffade underrättelser från anläggningens olika delar och andra angränsande militära enheter. Dessa underrättelser skrevs ned på papper, för att sedan skickas vidare genom en liten lucka i väggen in till stridsledningscentralen.

I stridsledningscentralen hade man det övergripande ansvaret över striden, och härifrån ansvarade man för att leda hela fästningens försvar. Detta underlättades av de underrättelser som man fick från sambandcentralen. Här inne befann sig oftast batterichefen. Denna mätstation som säkerställde spanings- och eldledningsfunktionerna för de skjutande  KA- batterierna vid Storråberget och Havstoudd ligger mycket väl skyddad och är så gott som omöjlig att upptäcka. Totalt fanns fem yttre mätstationer av olika kvalité att nyttja om batterierna med ordinarie radarsystem skulle vara utslagna. Ovan jord finns radarantenn och en pansarkupol med en TV-kamera och en laseravståndsmätare. Inne i berget, i en stor cylinder, finns kök, förläggning och förråd. Spaningsorgan i form av radar, TV-monitor och två målföljare finns här också. Hela anläggningen vilar på stora fjäderupphängningar som skydd mot markskakning vid bombanfall. Personalstyrkan i stabskorridoren bestod av 15- 17 man.