Hemliga anläggningar som de på Hemsön var ett hett mål för spioner.  Under kalla kriget var inte Hemsön förskonad från spionage.

Förutom utländska spioner som kartalde landets försvar så fanns det även spioner inom försvarsmakten.

Idag vet vi att två av våra kända spioner båda delade med sig av information om anläggningarna på Hemsön till Sovjetunionen. Mer om dem nedan. 

Så det var inte bara grodmän och mystiska personer i hatt utan även i de egna leden man fick hålla koll.

Stig Wennerström

Dömdes 1964 för grovt spioneri. Man räknar med att han mellan 1948 och 1963 spionerade åt Sovjetunionen. 
Som överste hade han tillgång till mycket information som intresserade sovjet, bland annat om anläggningarna på Hemsön. Hans spioneri tvingade fram betydande ombyggnationer av anläggningen.

Stig Bergling

Greps och dömdes för grovt spioneri 1979. Bergling spionerade åt Sovjetunionen. Även Berling sålde information som hade betydelse för anläggningarna på Hemsön