I berget finns tre mässar, vilka lite slarvigt kan jämföras med matsalar.

Officersmässen:

Underofficersmässen:

Manskapets matsal: 

Officersmässen
Manskapets matsal