Mätstationen på Kläffson var en av dom sista militära anläggningarna som byggdes på Hemsön. Den byggdes 1971-1973. Mätstaionen är utrustad med radar, tv kamera och laseravståndsmätare. Detta för att kunna spanings och eldlednings underlag för de olika batterierna i området, Första deltagande i Bataljons/Batteriövning var i Augusti 1973.

 Anläggningen bemannades av 15-17 personer och där finns kök, sovsalar, förråd etc.

Systemet som användes på Kläffsön är ARTE 719.

Då anläggningen är svårtillgänglig att besöka visas endast för förbokade grupper.